• Milieu- en klimaatbescherming

Toekomst verzekeren door duurzaamheid

Alles groen

Bescherming van milieu en klimaat door duurzame en efficiënte productieprocessen staan centraal binnen ons bedrijf.

Juist koeltechniek verbruikt veel energie en stoot schadelijke broeikasgassen uit. Daarom werken we er voortdurend aan om het energieverbruik en het verlies van koudemiddel in uw installaties significant te verminderen. Met geoptimaliseerde regeling- en bewakingstechnologie van Wurm kunt u als exploitant van de installatie een bijdrage leveren aan een beter milieu.

Duurzaamheid heeft niet alleen betrekking op de producten en oplossingen van Wurm. Het is voor ons vooral een leidraad bij het selecteren van onze toeleveranciers en materialen welke we in de productie gebruiken. Bij ons continue afvalbeheer zijn we ook consequent. We verwachten hetzelfde van onze toeleveranciers; ook zij moeten hun schadelijke stoffen op een milieuvriendelijke manier verwerken.

Uiteraard verbeteren we binnen ons bedrijf continu onze milieumaatregelen. Met consequente aandacht voor energie-efficiëntie en duurzaamheid zorgen we er ook voor dat uw installaties groener worden. 

 

MILIEUBESCHERMING

Milieubescherming omvat vele belangrijke aspecten. Productieprocessen, gebruikte materialen en de verwijdering van schadelijke stoffen en afval vormen hierbij allemaal een belangrijk onderdeel. Wij proberen als bedrijf in een globaliserende economie met deels moeilijk te volgen materiaalstromen verantwoord en duurzaam te handelen.

Zo produceren wij een groot gedeelte van de printplaten die nodig zijn voor onze regelapparatuur in eigen huis, in plaats van om dit uit te besteden in goedkopere Aziatische landen. Op deze wijze waarborgen wij dat de gebruikte stoffen zo min mogelijk schade aanbrengen aan het milieu. Tegelijkertijd zorgen wij voor een milieuvriendelijke verwijdering van afval en schadelijke stoffen die voldoet aan de strengste milieurichtlijnen. Wij verwachten uiteraard hetzelfde van onze toeleveranciers.

Bij onze interne processen zoeken wij voortdurend naar mogelijkheden om het milieu en natuurlijke hulpbronnen te beschermen. 

Meer informatie over ons bijdrage aan een beter milieu vindt u in de flyer “By conviction" in ons downloadgedeelte.