• Onze Kwaliteit

Kwaliteit gaat niet zonder slag of stoot

 Hoogste kwaliteit door een complete productieketen

Wij willen u graag te allen tijde de beste kwaliteit en uitmuntende service bieden. Daarom zetten wij in op een consequent en efficiënt kwaliteitsbeheer. Dit heeft niet alleen betrekking op onze apparatuur en oplossingen, kwaliteit is onze maatstaf voor alle gebieden binnen het bedrijf:

 • Onze hard- en softwareoplossingen ontwikkelen en produceren wij in eigen huis.    
 • Elk product van Wurm doorloopt vanaf het begin een breed scala aan tests – pas als het product alle tests probleemloos doorstaat, wordt het naar het magazijn of naar de klant gestuurd.
 • Gebruikte stoffen en materialen worden alleen bij zeer goede producenten ingekocht.   
 • Voor onze partners en toeleveranciers hanteren we dezelfde eisen als voor onszelf: wij verzekeren ons er dus van dat de producten van hen duurzaam zijn, dat zij het milieu hoog in het vaandel hebben staan en schadelijke stoffen op een verantwoorde wijze verwijderen.  
 • Uiteraard zijn milieuvriendelijke en duurzame processen conform strenge EU-regelgeving belangrijke pijlers van ons kwaliteitsbeheer. 
 • Naar de klanten toe is het ons doel om altijd de snelste en beste oplossing te vinden, waarbij u kunt rekenen op onze vriendelijkheid en zonder lang te hoeven wachten.

Kwaliteit van Wurm staat voor veiligheid, uitgebreide service en betrouwbaarheid.


 • Productkeuring

Strenge controle
van alle productiefasen

Grondige controle

Al tijdens de ontwikkelingsfase worden onze toekomstige producten zorgvuldig getest. Op vrij te programmeren testlocaties onderwerpen deskundige collega’s elk apparaat aan een grondige test. Elke test en elke ontdekte fout wordt uitgebreid gedocumenteerd. De testresultaten zorgen ervoor dat onze producten continu verbeterd worden. In ons EMC-laboratorium onderwerpen we onze producten aan veeleisende belastingstesten die ver boven de vereisten in de praktijk liggen.

 

Het laboratorium is hypermodern en maakt storende en verwoestende tests met snel wisselende elektrische en magnetische velden mogelijk.

Ons beheersysteem wordt jaarlijks door een erkend instituut geauditeerd en gecontroleerd op conformiteit met geldende auditstandaarden.

 

 • Leveranciers

Betrouwbare partnerkeuze

Samenwerking met succes

Kwaliteitsbeheer begint al bij het selecteren van de juiste toeleverancier. Wij kopen onze onderdelen alleen in bij zorgvuldig gekozen leveranciers. Met de meeste daarvan hebben we al een langdurige, betrouwbare relatie opgebouwd. 

Uiteraard stellen we, net als bij onszelf, ook bij onze toeleveranciers hoge eisen aangaande kwaliteit en milieuvriendelijkheid. We werken er samen aan om onze producten en diensten steeds weer voor u, onze klant, te verbeteren.

 

Bescherming van het milieu

   

RoHS conformiteitsverklaring 

Wij vinden dat we verplicht zijn om het milieu te beschermen en verantwoord om te gaan met natuurlijke hulpbronnen. Daarom verklaren we hiermee dat onze producten conform RoHS richtlijn worden geproduceerd.

Wurm GmbH & Co. KG Elektronische Systeme bevestigt de conformiteit van zijn producten overeenkomstig de RoHS-richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad d.d. 08-06-2011 ter beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektro- en elektronische apparatuur. Zo ook de richtlijn (EU) 2015/863 van de Commissie van 31.03.2015 tot wijziging van bijlage II bij richtlijn 2011/65/EU en de richtlijn (EU) 2017/2102 van 15.11.2017 tot wijziging van richtlijn 2011/65/EU.

Daarbij gaat het voornamelijk om de volgende stoffen:

 • Lood (Pb)
 • Kwik (Hg)
 • Cadmium (Cd)
 • Chroom (Cr6+)
 • Polybroombifenyl (PBB)
 • Polybroomdifenylether (PentaBDE, OctaBDE, DecaBDE)
 • Bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP)
 • Benzylbutylftalaat (BBP)
 • Dibutylftalaat (DBP)
 • Di-isobutylftalaat (DIBP)

RoHS conformiteitsverklaring (Download PDF) (Duits en Engels)

 

 

WEEE-verklaring

Als fabrikant van elektronische componenten die op grond van hun toepassing in individueel geconstrueerde en stationaire installaties worden gebruikt, is Wurm GmbH & Co. KG Elektronische Systeme principieel vrijgesteld van de verplichtingen van de richtlijn 2012/19/EU van het Europees Parlement en de Raad d.d. 4 juli 2012 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. (WEEE)
Niet permanent geïnstalleerde apparaten zijn aangemeld bij de EAR (Duits register voor afgedankte elektronische apparatuur). Op verzoek delen we dit registratienummer graag met u.
Betreffende apparaten zijn voorzien van het symbool van een afvalcontainer met een kruis erdoor.

Voor apparaten die in andere Europese landen worden gebruikt, worden de verplichtingen aangaande verwijdering overgedragen aan de koper. Dit vrijwaart Wurm GmbH & Co. KG Elektronische Systeme van de verplichtingen zoals gesteld in Hoofdstuk 3, Paragraaf 10 onder punt 2 van ElektroG.

Wij zetten ons in voor de bescherming van het milieu en natuurlijke hulpbronnen. Deze verantwoordelijkheid nemen wij door verschillende maatregelen zoals het recyclen van uitgewisselde apparaten.

 

WEEE verklaring (Download PDF)  (Duits en Engels)

 

 

REACH-conformiteitsverklaring

Wurm GmbH & Co. KG Elektronische Systeme is als producent van elektronische producten in de zin van de REACH-verordening (EU) nr. 1907/2006 en alle de wijzigingen en aanvullingen sindsdien een zogenaamde “Producent van een voorwerp”. Verplichtingen op grond van de productie en het op de markt brengen van stoffen/chemicaliën ter registratie vooraf c.q. registratie (ECHA) zijn voor ons niet van toepassing.

Onze aan u geleverde producten zijn fabricaten en kunnen dus niet als stof c.q. preparaat worden gedefinieerd (volgens artikel 3 Definities). Bovendien mag uit de door u aangekochte fabricaten onder normale en redelijkerwijs voorziene gebruikscondities geen stof vrijkomen. Derhalve is Wurm GmbH & Co. KG Elektronische Systeme noch verplicht tot het doen van een registratie, noch verplicht tot het opstellen van veiligheidsgegevensbladen. Om de toeleveringsketen te verzekeren en om de hoogste productveiligheid te waarborgen, vergewissen wij ons ervan dat ook onze leveranciers dezelfde materialen en stoffen als wij in hun productieproces gebruiken en aan alle eisen voldoen.

REACH conformiteitsverklaring    (Download PDF)  (Duits en Engels)

 

Certificaten en audits

Door middel van jaarlijkse audits door externe certificeringsinstanties onderwerpen wij ons bedrijf altijd weer aan strenge evaluatieprocedures. Hierbij wordt de inachtneming van onze kwaliteitswaarborgsystemen en het voor ons bedrijf vastgelegde kwaliteitsbeleid gecontroleerd.

Na een succesvolle audit wordt het betreffende certificaat voor een bepaalde periode afgegeven en wordt ons bedrijf regelmatig opnieuw gecontroleerd. De jaarlijkse audits zijn noodzakelijk om aan onze eigen hoge eisen te kunnen blijven voldoen.

De hoge kwaliteitseisen die wij aan onszelf stellen gelden natuurlijk ook voor ons kwaliteitsbeheersysteem. Sinds 1995 zijn we DIN ISO 9001 gecertificeerd, de internationale standaard voor kwaliteitsbeheersystemen. 

Met zijn uitgebreide monitoring-oplossingen biedt Wurm eindgebruikers al jaren beproefde on- en offline toepassingen, die een HACCP-compatibele temperatuurbewaking en -documentatie mogelijk maken. Onze internet toepassingen FRIGODATA ONLINE en FRIGODOC Xpress, alsook talrijke hardware modules, zijn eind februari 2019, na afronding van de laatste grondige tests door onafhankelijke experts, HACCP Internationaal gecertificeerd.
Deze certificering is gebaseerd op de principes van HACCP zoals beschreven in de Codex Alimentarius van de Wereldgezondheidsorganisatie. 

TÜV Rheinland heeft bovendien in november 2015 onze software FRIGODATA ONLINE evenals talrijke andere soft- en hardwarecomponenten na een grondige controle voor getest energiebeheer conform DIN EN ISO 50001 gecertificeerd. De soft- en hardwarecomponenten die deze certificering hebben gekregen zijn zodoende geschikt voor een omvangrijk energiebeheersysteem dat de registratie, de overdracht en de visualisatie en analyse van de energiegegevens omhelst. 

Als middelgroot bedrijf nemen wij onze verantwoordelijkheid voor de gemeenschap en het milieu zeer serieus. Het in acht nemen van ecologische en ethische standaarden en wettelijke en bindende richtlijnen drukt een stempel op het handelen van ons bedrijf.
In deze zin hechten we er veel waarde aan dat ook onze partners zich houden aan onze richtlijnen voor duurzame handel. Om dit te kunnen garanderen hebben we een gedragscode ontwikkeld die onze partners moeten tekenen en hen verplicht om hun economische activiteiten op een ethisch correcte wijze uit te voeren, die volledig in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving, voorschriften en regelingen van het toepasselijke rechtssysteem.